Kontrollansvarig i Västervik

 

AB Byggteknik i Västervik - Certifierad kontrollansvarig, KA.

Kontakta mig

Jag hjälper dig att upprätta en kontrollplan

Är det bygge på gång? Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig för projektet. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad, vilket jag självklart är. Som din kontrollansvarige för bygget medverkar jag till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.
Jag hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan men även se till så att kontrollplanen efterlevs och följs. Du kan räkna med att jag är med under hela processen då jag deltar i det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök, besiktningar och skriver även ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Jag utgår från Västervik men tar uppdrag även på andra orter.

Vad är den kontrollansvariges uppgifter?

  • Bistå byggherren med att upprätta en kontrollplan.

  • Utföra regelbundna kontroller under byggets gång.

  • Närvara vid tekniska samråd, byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, besiktningar och slutsamråd.

  • Dokumentera sina byggarbetsplatsbesök.

  • Avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden inför slutbesked.

Kontakta mig för offert!