Byggledning i Västervik

 

När ditt projekt ska realiseras tar jag ansvar för byggledningen. 

Kontakta mig

Jag leder ditt byggprojekt

Byggledning innebär att leda och samordna utförandet av ett byggprojekt. Med det tillkommer ett stort ansvar. Jag hjälper dig att hålla i regelbundna byggmöten om så önskas, går igenom arbetet med entreprenörerna, stämmer av tidsplaner och finns där som er ”högra hand” under projektets gång. Enkelt sagt är jag ”bollplanket” mellan byggherren och samtliga inblandade aktörer. Dialogen förs till största delen ute på byggarbetsplatserna. Anlitar du mig på AB Byggteknik i Västervik säkerställer jag att kravställningen på entreprenören följer bygglagstiftningen. Jag har bred kompetens och erfarenhet av byggledning, närmare bestämt 30 års erfarenhet i allt från mindre projekt till stora och omfattande byggprojekt. Samtliga uppdrag tar jag mig an med stort engagemang och med projektets bästa i fokus.

Mitt uppdrag är att se till att entreprenörerna har allt stöd och underlag som behövs så att resultatet så småningom ska hålla hög kvalitet och motsvara visionen.

Vad gör en byggledare?

  • Organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr byggprocessen,

  • För dialog med inblandade aktörer i bygget såsom entreprenörer, projektörer, myndigheter och kund.

  • Medverkar vid upphandling av entreprenör.

  • Ser till att kravställningen följer projektets ramar.

  • Stämmer av tidsplaner med inblandade aktörer.

Kontakta mig för offert!